ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت‌هاي دانش بنيان ابلاغ شد


معاون اول رئيس جمهور، «ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت هاي دانش بنيان» را که به تصويب هيئت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است: ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت‌هاي دانش بنيان ماده1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهادکشاورزي مجازند مطابق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري براي استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته در سرفصل هاي زير، بر اساس رده بندي به شرح جدول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در کليه شهرها اقدام نمايند: 1- فناوري زيستي (غذايي، کشاورزي دامي و گياهي، صنعتي محيط زيست، زيست فناوري مولکولي). 2- فناوري نانو (محصولات و مواد). 3- اپتيک و فوتونيک (مواد، قطعات و سامانه ها). 4- الکترونيک، کنترل و سخت افزارهاي رايانه اي. 5- فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهاي کامپيوتري. 6- تجهيزات پيشرفته ساخت، توليد و آزمايشگاهي. 7- داروهاي پيشرفته. 8- وسايل، ملزومات و تجهيزات پزشکي. 9- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها). 10- انرژي هاي نو (تجديدپذير). 11- محصولات پيشرفته در حوزه هاي علوم شناختي، گياهان دارويي و کشاورزي، نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، آب، خاک و هوا، معدن، فناوري هاي دريايي، ساختمان و راهسازي. تبصره - رده بندي به شرح جدول پيوست به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 تعيين مي شود. ماده 2- علاوه بر مکان هاي مجاز نام برده شده در ماده (3) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390، واحدهاي صنايع پيشرفته مي توانند بر مبناي رده بندي، در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شهرک هاي دانش سلامت موضوع ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و شهرک ها و نواحي صنعتي قانوني مستقر شوند. تبصره - واحدهاي صنايع پيشرفته داراي رده (1) در محدوده شعاع (120) کيلومتري تهران و ساير شهرهاي داراي محدوديت استقرار، علاوه بر مکان هاي مجاز مذکور در ماده (2) اين تصويب نامه، مجازند در کاربريهاي صنعتي و کارگاهي داخل شهرها و روستاها يا مکان هاي صنعتي مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند. ماده 3- شرکت ها و موسسات دانش بنيان که داراي فعاليت تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي بوده و به توليد کالاهاي دانش بنيان در حد آزمايشگاهي، سفارشي (قبل از توليد انبوه) مي پردازند، مشمول رده بندي نميشوند و مي توانند در کاربري هاي مجاز واقع در محدوده کليه شهرها و از جمله شهرهاي داراي محدوديت استقرار و ساير مکان هاي مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري براي اين واحدها اقدام نمايد. ماده 4- استقرار و فعاليت شرکت ها و موسسات دانش بنيان داراي توليد انبوه و در حد توليد صنعتي از کالاهاي دانشبنيان، طبق رده بندي تعيين شده براي صنايع پيشرفته و مطابق ضوابط تعيين شده در مواد (1) و (2) اين تصويب نامه انجام ميشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري براي اين واحدها اقدام نمايد. ماده 5- شرکت ها و موسسات دانش بنيان و واحدهاي صنايع پيشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 تعيين مي‌شود. ماده6- تعيين رده بندي براي واحدهاي صنايع پيشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنيان که موضوع فعاليت آنها در فهرست رده بندي پيوست ذکر نشده و تصميم گيري در خصوص صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنايع پيشرفته که قبل از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه احداث شده و داراي جواز تأسيس بوده و در حال بهره برداري هستند، در کميته موضوع ماده (7) تصويب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/1390 با حضور نماينده معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و حسب نياز ساير دستگاه ها انجام مي شود. ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درخصوص تأمين منابع آب براي صنايع، از وزارت نيرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوي وزارت نيرو براي هر منطقه را جهت صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري براي صنايع پيشرفته اي که در فرآيند توليد نيازمند آب هستند، رعايت نمايد. ماده 8- استفاده از اراضي زراعي و باغي در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها منوط به اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحيه بعدي آن مي‌باشد. ماده 9- اين تصويب نامه جايگزين پيوست تصويب نامه شماره 193559/ ت41928هـ مورخ 1/10/1388، بند (8) تصميم نامه شماره 99757/ 43084 مورخ 18/5/1388، پيوست تصميم نامه شماره 4224/44008 مورخ 14/1/1389 و تصويب نامه شماره 124946/ت48608هـ مورخ 9/7/1392 مي شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 15/9/1394 براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزي ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ابلاغ کرد.
ارسال به دوستان | | دیدگاه شما تاریخ به روز رسانی: 1394/12/22   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 844
آدرس ip شما: 3.231.102.4
©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان می باشد