ارتباط با ما

آدرس: کيلومتر 6 جاده تهران، شهرک فن آوري و مرکز خدمات کسب و کار استان همدان

آدرس ساختمان شماره1: همدان خيابان جهاد -روبروي خيابان آزاد- پلاک 137.

تلفن: 8-38235806-081

آدرس ساختمان شماره2: همدان - خيابان مهديه - روبروي بانک ملي.

تلفن: 38281230-08