نوانديشان بهبود گستر کيميا

شرکت نوانديشان بهبود گستر کيميا

به مديريت عامل مهندس اميد عزيزيان سروش  ndash;کارشناس ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري

 • ارائه دهنده خدمات مشاوره در زمينه هاي:

 • استقرار سيستم هاي بين المللي استاندارد

 1. سيستم مديريت کيفيت ISO 9001

 2. سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001

 3. سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001

 4. سيستم رسيدگي به شکايات مشتريان ISO 10002

 5. سيستم رضايت مشتريان ISO 10004

 6. مديريت ايمني و بهداشت در صنايع غذايي ISO 22000

 7. مديريت ايمني و اطلاعات و فناوري ISO 27001

 8. الزامات خاص جهت آزمايشگاه هاي پزشکي ISO 15189

 9.  hellip;..

 • اندازه گيري عملکرد سازمان ها

 • اندازه گيري بهره وري سازمان ها

 • عارضه يابي سازمان ها

 • پياده سازي مدل تعالي سازماني

نشاني: همدان- شهرک فناوري- مرکز خدمات کسب و کار- طبقه دوم- واحد 19      

  شماره تلفن دفتر همدان: 34383554-081 و شماره فکس دفتر تهران:   89782043-021