به اطلاع كليه شركتهاي مشاوره و ارائه¬دهنده خدمات فني مهندسي مي¬رساند شركت شهركهاي صنعتي استان همدان به منظور حمايت و توسعه خدمات نرم¬افزاري و مشاوره¬اي در مراكز خدمات فناوري و كسب¬و كار، آماده حمايت از خدمات ارائه شده به واحدهاي صنعتي در حوزه¬هاي فني، بهره¬وري، بازار و... در قالب حمايت مالي و پرداخت يارانه و در چارچوب قراردادهاي سه جانبه في¬مابين شركت استاني، شركتهاي مشاوره و واحدهاي صنعتي مي¬باشد. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به محل معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي واقع در خيابان مهديه مراجعه يا با شماره 38273318 تماس حاصل نمايند.