شركت شهركهاي صنعتي همدان برگزار مي كند: رويداد استارتآپي با موضوع تصفيه و بازيافت پسابهاي صنعتي با رويكرد ويژه به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي مهلت شركت در رويداد 28 بهمن ماه 97 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره: 08138273318 ملاحظه فرماييد.