رويداد استارتاپي ايده شو نوآوري در صنايع غذائي انگور و كشمش در تاريخ 5 اسفند ماه 98 برگزار مي گردد. از علاقمندان دعوت مي شود تا به پوستر رويداد مراجعه نمايند. اين رويداد توسط شركت شهركهاي صنعتي و فن بازار منطقه اي همدان با همراهي و مشاركت پژوهشگاه انگور و كشمش در محل دانشگاه ملاير برگزار مي شود.